Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2019

ppieguskaa
3567 1ce5 500
ppieguskaa
ppieguskaa
8459 dad2
Reposted fromonlyman onlyman viaszalony-virus szalony-virus
ppieguskaa
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszalony-virus szalony-virus

January 29 2019

ppieguskaa
summer chill
Reposted fromcats cats viasectum-sempra sectum-sempra
ppieguskaa
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viagreymouse greymouse
ppieguskaa
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie viagreymouse greymouse
ppieguskaa
Reposted fromcouples couples viagreymouse greymouse
ppieguskaa
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
ppieguskaa
4077 d6ac 500
Isabel Munoz
Reposted fromPoranny Poranny viagreymouse greymouse
ppieguskaa
ppieguskaa
między nami nic nie było
parę nocy, trochę wina
to za mało, by cię mieć
może tylko się łudziłam,
może lekko pogubiłam
nie bój się, nie zrobię scen
— Natalia Kukulska "Wierność jest nudna"
Reposted fromobliviate obliviate viagreymouse greymouse
ppieguskaa
6072 fef3
Reposted from4777727772 4777727772 viagreymouse greymouse

August 17 2018

ppieguskaa
0033 d835 500

delta-breezes:

Joe St Pierre

ppieguskaa
5346 a7ef 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaabsolem absolem
ppieguskaa
4477 530a
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaankaottak94 ankaottak94
ppieguskaa
Reposted fromnosmile nosmile vianieobecnosc nieobecnosc
ppieguskaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl