Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

ppieguskaa
Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami...
Reposted fromdzikusowska dzikusowska viaPicki91 Picki91
ppieguskaa
0385 f18f
Reposted fromPoranny Poranny viaPicki91 Picki91
ppieguskaa
9739 8322 500
Reposted fromkimik kimik viaPicki91 Picki91
ppieguskaa

March 16 2017

ppieguskaa
2449 2551
9801 3637 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPicki91 Picki91

March 15 2017

0548 f1b2 500
Reposted fromsunlight sunlight viaPicki91 Picki91

March 13 2017

4061 4f5d
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasurpriseme surpriseme
ppieguskaa
2110 fc02
Reposted fromrevalie revalie viadiedrunk diedrunk
ppieguskaa
ppieguskaa
9296 d2f7
Reposted fromhideandseek hideandseek viadiedrunk diedrunk

March 12 2017

6366 8145

srsfunny:

Baby Hippo And Old Tortoise

Reposted fromnoisetales noisetales viasarkastyczna sarkastyczna
ppieguskaa
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaCut Cut
8641 f54e 500

grace–upon–grace:

Passing through charming villages in Switzerland Remy @remybrand.

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaCut Cut
9037 1a05
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
ppieguskaa
5960 326c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadontaskmewhy dontaskmewhy
9396 a74e 500
Reposted fromhelterskelter helterskelter viasurpriseme surpriseme
6358 d7cc 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viasurpriseme surpriseme
ppieguskaa
6734 96be 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasurpriseme surpriseme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl