Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2017

ppieguskaa
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaPicki91 Picki91
7182 b293 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viaPicki91 Picki91

April 02 2017

ppieguskaa
ppieguskaa
3512 c631
Reposted fromkrzysk krzysk viaPicki91 Picki91

March 28 2017

ppieguskaa
3256 fdaf
I think it's looks like my soul
Reposted fromaletodelio aletodelio viaPicki91 Picki91
ppieguskaa
8369 62f1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaPicki91 Picki91
ppieguskaa
Reposted frommyniu myniu viaPicki91 Picki91
ppieguskaa
9387 3bc9
Reposted fromretaliate retaliate viaPicki91 Picki91
ppieguskaa
4167 04c6 500
Reposted fromheroes heroes viadiedrunk diedrunk
ppieguskaa
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viadiedrunk diedrunk

March 17 2017

ppieguskaa
Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami...
Reposted fromdzikusowska dzikusowska viaPicki91 Picki91
ppieguskaa
0385 f18f
Reposted fromPoranny Poranny viaPicki91 Picki91
ppieguskaa
9739 8322 500
Reposted fromkimik kimik viaPicki91 Picki91
ppieguskaa

March 16 2017

ppieguskaa
2449 2551
9801 3637 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPicki91 Picki91

March 15 2017

0548 f1b2 500
Reposted fromsunlight sunlight viaPicki91 Picki91

March 13 2017

4061 4f5d
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasurpriseme surpriseme
ppieguskaa
2110 fc02
Reposted fromrevalie revalie viadiedrunk diedrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl