Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2019

ppieguskaa
ppieguskaa
ppieguskaa
Reposted fromshakeme shakeme viaszalony-virus szalony-virus
ppieguskaa
“ a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz ”
— Halina Poświatowska
ppieguskaa
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik
ppieguskaa
5600 c531
Reposted fromhormeza hormeza viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
ppieguskaa

"Odkryłam, że jak tylko jakaś absurdalna myśl przekradnie się do głowy, to ona ciągnie następną. I zaczynasz brodzić w absurdach, choćbyś wiedział, że one w ogóle cię nie dotyczą. Jednak nie możesz z nich wyjść. Tworzysz na swój temat sztukę, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością".

Mariusz Szczygieł, "Nie ma", Nagroda Literacka Nike 2019

ppieguskaa
5284 a0c6
Reposted frompesy pesy viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

October 07 2019

ppieguskaa
2181 981b 500
Reposted fromrisky risky viaBlueBerryyy BlueBerryyy

February 01 2019

ppieguskaa
3567 1ce5 500
ppieguskaa
ppieguskaa
8459 dad2
Reposted fromonlyman onlyman viaszalony-virus szalony-virus
ppieguskaa
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszalony-virus szalony-virus

January 29 2019

ppieguskaa
summer chill
Reposted fromcats cats viasectum-sempra sectum-sempra
ppieguskaa
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viagreymouse greymouse
ppieguskaa
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie viagreymouse greymouse
ppieguskaa
Reposted fromcouples couples viagreymouse greymouse
ppieguskaa
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
ppieguskaa
4077 d6ac 500
Isabel Munoz
Reposted fromPoranny Poranny viagreymouse greymouse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl